ר' מענדל פוטרפאס מתוועד עם תרגום לעברית

לכבוד היארצייט העשרים של החסיד המשפיע ר' מענדל פוטרפאס ע"ה - ד' תמוז - "התאחדות החסידים" מפרסמת את התרגום לסרט המלא מהתוועדות שלו ב770 בית משיח שהתקיימה ע"פ הוראתו הישירה של הרבי מלך המשיח.

Aucun commentaire: